Documenten

Overige documenten
Hasselbraam schoolgids 2022-2023
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Jeugd en gezin coach
Inspectierapport peuteropvang

Protocollen
Kanjer cyberprotocol
Kanjer pestprotocol
Problemen oplossen/beklag doen/interne klachtenprocedure

De volgende prorocollen kunt u vinden op de website van Allente
Medicijnprotocol
Klachtenregeling
Schorsing en verwijdering
Niet-samenwonende ouders
Privacyreglement
Privacy toelichting

Cookie instellingen