Leerlingenraad

Een leerlingenraad bestaat uit een jongen en een meisje uit groep 5 t/m 8 en de directeur van de school of een vertegenwoordiger van haar.
 
De leerlingenraad kiest zijn eigen voorzitter en secretaris uit hun midden. Bij elke vergadering worden notulen gemaakt, die door de voorzitter in alle groepen van 5 t/m 8 worden verspreid. De leerkracht bespreekt de notulen met de groep.
De onderwerpen die in de leerlingenraad worden besproken worden door de leerlingen of de directeur aangedragen. De onderwerpen moeten een school belang/ algemeen belang hebben. Er wordt niet over individuele personen gesproken.

De leerlingen van de betreffende groep kiezen uit hun midden een jongen en een meisje die hen gaat vertegenwoordigen. De leerlingen kunnen zich kandidaat stellen en dan is daarna een geheime stemming. Met combinatiegroepen wordt geen rekening gehouden. Aan de leerkrachten wordt gevraagd om in de gaten te houden dat in elke klas in ieder geval  één vertegenwoordiger zit.
De leerling wordt gekozen voor twee jaar, zodat er voldoende roulatie is.
 
Elke groep krijgt een schriftje waarin de agenda punten kunnen worden geschreven. Alle kinderen kunnen er iets in schrijven. De vertegenwoordiger neemt het schriftje mee naar de vergadering en in de notulen is de bespreking hiervan te lezen.
 
Gemiddeld elke zes weken is er een leerling-vergadering. 
Cookie instellingen