Onderwijs

Uw kind voorbereiden op een geslaagde rol in de maatschappij, dat doen we op De Hasselbraam onder meer zo:
 
Een Beter Presterende School
We zetten ons structureel in voor vernieuwing van ons onderwijs door te werken volgens de zes pijlers van de Beter Presterende School (High Performance School):
  • Cultuur van vernieuwing, onderzoek en verandering,
  • Focus op leeropbrengsten,
  • Welbevinden van leerlingen,
  • Hoog presterende en zich ontwikkelende leerkrachten,
  • Maatschappelijke betrokkenheid,
  • Excellent leiderschap.
 
We doen dit door bijv. door onze specialisten op diverse vakgebieden, door het aanbieden van de Kanjertraining, door in te zetten op computergebruik, door het stimuleren van de 21ste-eeuwse vaardigheden en door projecten te organiseren rondom goede doelen.
 
Een Kanjerschool
De Hasselbraam is gecertificeerd om te werken volgens de Kanjertraining, een landelijke gedragsinterventie die erkend is door het Nederlands Jeugdinstituut. Deze methode geeft leerkrachten handvatten om kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken. Het is bedoeld om een vertrouwde en veilige sfeer in te klas te creëren, waarin uw kind positief over zichzelf en de ander leert te denken.
Door deze methode kunnen kinderen zich vaak beter concentreren en behalen zij betere schoolresultaten; als je lekker in je vel zit, heb je energie om fijn te leren en te spelen!
Leerkrachten geven wekelijks Kanjerlessen, al vanaf de kleuterklas. Dit gebeurt met spelletjes, rollenspel en verhalen, gebaseerd op praktijksituaties. Er zijn gekleurde petten die symbool staan voor een specifieke eigenschap. Kinderen zien zo goed de gevolgen van bepaalde sociale keuzes en bespreken die met elkaar. Kiest uw kind ervoor om een kanjer te zijn?
 
Een cultureel actieve school
Onze school staat midden in de maatschappij. Leren gebeurt niet alleen op school; vaak genoeg trekken we eropuit. Naar theater Cool, een museum of het bos. Naar de bibliotheek of een woonzorgcentrum. Ook klinkt er veel muziek in school. Uw kind doet misschien wel mee aan onze musicals. Leerkrachten worden muzikaal bijgestaan door vakspecialisten van theater Cool. En ons aanbod van naschoolse activiteiten sluit hier perfect op aan!
 
Een gezonde school
De Hasselbraam werkt structureel aan de gezondheid en een gezonde leefstijl van de leerlingen. Actieve, gezonde kinderen, die leren in een veilige omgeving met een fris klimaat, behalen de beste schoolresultaten. Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School voor drie thema’s behaald: Voeding, Bewegen en Sport en Sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voeding: we stimuleren kinderen gezond te eten en drinken tijdens de pauzes op school. Snoep, chips en suikerrijke drankjes zijn niet toegestaan. We adviseren om water te drinken en regelmatig doen we mee met het Europese Schoolfruitprogramma en krijgen de kinderen gratis fruit op school.
Bewegen en Sport: op en om onze school is er volop ruimte voor sport en spel. Anderhalf uur per week krijgen de kinderen gymlessen door een eigen gediplomeerde leerkracht in sporthal Zuidhoek. Ook is er veel sport in het naschools aanbod, dat voor iedereen toegankelijk is. We doen uiteraard mee met plaatselijke sporttoernooien zoals sportdag, schoolvoetbal en de avondvierdaagse. 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: alle leerkrachten zijn gecertificeerd om volgens de Kanjertraining te werken. Verder nemen we vragenlijsten af rondom het welbevinden van uw kind, hebben we een antipestprotocol en een vertrouwenspersoon. De SEN-leerkracht ondersteunt kinderen om hun zelfvertrouwen te vergroten. Kinderen die dat nodig hebben, kunnen extra gedragsondersteuning krijgen via het SOVA-programma.
Cookie instellingen