Ouderraad

ZIn het kort kun je stellen dat de ouderraad allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de leerlingen.
De georganiseerde activiteiten vallen buiten het onderwijspakket en worden daarom ook niet door de school gefinancieerd. De ouderraad organiseert samen met het team, onder andere:
  • Sint Maarten
  • Sinterklaas
  • Kerstfeest
  • Pasen
  • Schoolreis
  • Schoolkamp groep 8
  • Schoolfotograaf
  • 1x per twee jaar een groot feest
  • Afscheidsfeest groep 8 


Voor al deze activiteiten wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De ouderraad stelt het bedrag vast van de vrijwillige ouderbijdrage en draagt zorg voor het innen en het beheer daarvan.
 
Hoe vergadert de ouderraad?
De ouderraad vergadert zes tot zeven keer per jaar. Tijdens de vergaderingen wordt door de verschillende werkgroepen verslag gedaan van hun activiteiten. Daarnaast is er ruimte voor mededelingen, uitwisselen van informatie onderling en met het team, discussie en natuurlijk is er ook tijd voor informeel contact.
 
Wilt u meer informatie over de ouderraad?
U kunt altijd contact opnemen met de school via dehasselbraam@allente.nl of telefoonnummer 072-5726786.
U kunt ook de OR mailen via or-dehasselbraam@allente.nl

Leden 
Rianne van de Velde (voorzitter)
Marike Bongers (penningmeester)
Sanne Gootjes (notulist)
Hajara Outaazza
Bassma Chiro
Lisa Nguyen
Ewa Zasonska
Kim de Lugt

Leden Team
Anita Bakker

Cookie instellingen